Informacje dotyczące XLIV Studenckiej Konferencji Naukowej wkrótce

Kontakt
dr inż. Ewa Staniewska
sesjastudencka@wip.pcz.pl

Powrót do góry

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adressesjastudencka@wip.pcz.plDane do zgłoszenia:

 • Imię nazwisko autora
 • Współautorzy
 • Tytuł artykułu
 • Adres email
 • Uczelnia
 • NIP Uczelni
 • Adres Uczelni

Powrót do góryulotka instrukcja druk program harmonogram

Powrót do góry

 
 • Modelowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych
 • Informatyka w przemyśle metalurgicznym i zarządzaniu produkcją
 • Informatyka w przemyśle i zarządzaniu produkcją
 • Przeróbka plastyczna metali
 • Odlewnictwo
 • Ochrona środowiska i technika cieplna
 • Metalurgia ekstrakcyjna i recykling metali
 • Inżynieria materiałowa
 • Fizyka
 • Budowa maszyn
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
 • Logistyka, marketing, controlling
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Inżynieria chemiczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • oraz dziedziny pokrewne

Powrót do góry

 

   Studencka Sesja Naukowa (od 2015 r. Studencka Konferencja Naukowa), organizowana na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ma charakter cykliczny. W roku 2019 jest organizowana po raz 43. Do roku 1983 Koła Naukowe prowadziły swoją działalność naukową w Katedrach. W tym czasie do pomocy studentom powołani byli Wydziałowi i Uczelniani Opiekunowie studenckiego ruchu naukowego. Na Wydziale Metalurgicznym organizowane również były Sejmiki Studenckich Kół Naukowych, które stanowiły roczne podsumowanie ich pracy. Do roku 1984 zorganizowano 16 Sejmików, po czym nastąpiła długa przerwa w ich organizacji. Od roku 1992 wznowiono organizację Studenckiej Sesji Naukowej, którą przejęła Katedra Pieców Przemysłowych. W latach: 1999-2000 Studencką Sesję Naukową organizowała Katedra Przeróbki Plastycznej Materiałów, 2001-2002 Katedra Pieców Przemysłowych, a w latach 2003-2005 Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali. Organizacją Konferencji od 2006 roku zajmowało się się Koło Naukowe Przeróbki Plastycznej działające przy Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, a od roku 2013 również Koła: Plus Minus działające przy Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, Koło Mechatroniki i Koło Piecowników działające przy Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa a także Koło Piecowników działające przy Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. W latach 1992-2018 w zorganizowanych Konferencjach Studenckich na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów uczestniczyło czynnie ponad 1200 studentów, którzy prezentowali swoje referaty. Uczestnikami organizowanej Konferencji Studenckiej poza studentami naszego Wydziału byli również goście między innymi z:

 • Uniwersytetu Technicznego w Delf, Holandia,
 • Narodowej Akademii Metalurgicznej w Dniepropietrowsku, Ukraina
 • Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów, Rosja,
 • Akademii Jana Długosza, Częstochowa,
 • Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków,
 • Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Politechniki Warszawskiej,
 • Politechniki Śląskiej,
 • Politechniki Opolskiej,
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,
 • Politechniki Łódzkiej,
 • Politechniki Lubelskiej,
 • Politechniki Białostockiej,
 • Politechniki Krakowskiej,
 • Politechniki Wrocławskiej,
 • Politechniki Poznańskiej,
 • Politechniki Rzeszowskiej,
 • Politechniki Gdańskiej,
 • Politechniki Lubelskiej,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Uniwersytetu Jagielońskiego,
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Uniwersytetu Śląskiego,
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Uniwersytetu Tochniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej,
 • Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Uniwersytetu Łódzkiego,
 • a także studenci różnych Wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

   Referaty prezentowane w ramach Studenckiej Konferencji Naukowej obejmują szeroki zakres tematyczny umożliwiający wymianę poglądów i rozwój wiedzy. Sprzyjają temu również kontakty osobiste i spotkania koleżeńskie, które owocują pogłębieniem współpracy interdyscyplinarnej. W ostatnich latach istotne znaczenie ma współpraca z Urzędem Miasta Częstochowy, umożliwiająca organizację Konferencji a jednocześnie promująca miasto w Polsce i na świecie.

Powrót do góry